Odpovědět na pozici - Technici agronomové - technik rostlinné výroby