Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že předání osobních údajů bude provádět společnost B2M.CZ s.r.o., IČ: 27455971, se sídlem Praha 5, Šafránkova 1243/3, PSČ 155 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Společnost B2M hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání sdělení spojených se zprostředkováním získání lepšího pracovního uplatnění. Společnost B2M.CZ s.r.o. může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení, provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies). Společnost B2M nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony.